Uw Privacy 

Stichting Historisch Egmond, gevestigd op Slotweg 46, 1934CN te Egmond aan den Hoef, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens
http://www.historischegmond.nl 
Slotweg 46, 1934CN, Egmond aan den Hoef, +31651689620 (Martijn)
Aad van den Berg is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Historisch Egmond.
Hij is te bereiken via avg@historischegmond.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Historisch Egmond verwerkt uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze webshop en websites en daar bijvoorbeeld zelf gegevens achterlaat (bij bestellingen bijvoorbeeld of als u donateur wordt).
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken
- Voor- en achternaam (bij bestellingen)
- Adresgegevens (bij bestellingen)
- Telefoonnummer (bij bestellingen)
- E-mailadres (bij bestellingen)
- Gegevens over uw activiteiten op onze website (via Google Analytics)
- Internetbrowser en apparaat type (via Google Analytics)
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via avg@historischegmond.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Historisch Egmond verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Stichting Historisch Egmond analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Historisch Egmond neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Historisch Egmond) tussen zit. 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Historisch Egmond bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Informatie over online geschillen:

De Europese Commissie biedt consumenten de mogelijkheid om online geschillen op te lossen volgens Art. 14 paragraaf 1 van de ODR (platform voor geschillen). Het platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr) dient als site waar consumenten buiten de rechtszaal geschillen voor online aankopen kunnen oplossen.